Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft hoe wij, Vlaamse Kegel Federatie, persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en beschermen wanneer u onze website www.v-k-f.be bezoekt of wanneer u op een andere manier met ons communiceert.

Welke persoonlijke informatie verzamelen we?

Wanneer u contact met ons opneemt via onze website, per e-mail, per telefoon of op een andere manier, kunnen we persoonlijke informatie verzamelen, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. We verzamelen deze informatie alleen als u deze vrijwillig aan ons verstrekt.

Hoe gebruiken we uw persoonlijke informatie?

We gebruiken uw persoonlijke informatie alleen voor de doeleinden waarvoor u deze hebt verstrekt, zoals om contact met u op te nemen, om u informatie te verstrekken over onze vereniging, om uw lidmaatschap te verwerken of om uw donatie te ontvangen. We zullen uw persoonlijke informatie niet delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de verwerking van uw verzoek of als we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

Hoe beschermen we uw persoonlijke informatie?

We nemen de bescherming van uw persoonlijke informatie serieus en nemen redelijke maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We bewaren uw persoonlijke informatie alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld.

Uw rechten

U hebt het recht om te weten welke persoonlijke informatie we over u hebben en hoe we deze gebruiken. U hebt het recht om uw persoonlijke informatie te laten corrigeren, bijwerken of verwijderen als deze onjuist, verouderd of niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld. Neem contact met ons op als u vragen hebt over uw rechten of als u uw persoonlijke informatie wilt laten corrigeren, bijwerken of verwijderen.

Wijzigingen in ons privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen om onze praktijken te blijven verbeteren en te voldoen aan wettelijke vereisten. We zullen wijzigingen op onze website plaatsen en u op de hoogte stellen van eventuele belangrijke wijzigingen